Team locatie Aventurijn

Het team van locatie Aventurijn bestaat uit ongeveer 35 leerkrachten en 10 medewerkers in ondersteunende functies. 


Commissie van Onderzoek en Begeleiding

  Huibert der Weduwen   schoolleider
  Tulay Tan   teamleider
  Ronald Wester   teamleider
  Ed Weltevrede   intern begeleider
  Patty van de Coolwijk   intern Begeleider
  Nathalie Bont   gedragswetenschapper
  Janneke Berben   gedragswetenschapper
  Hermien Goltstein
Chris Hoens
  intakemedewerker
gedragswetenschapper
  Pauline Steens   schoolarts

Wij werken nauw samen met: ouder(s)/verzorger(s), arbeidsgerelateerde instanties (onder meer CWI, UWV, MEE, reïntegratiebedrijven en Breed), cluster 1 t/m 4 scholen, hulpverleningsinstanties (onder meer Bureau Jeugdzorg, MEE, Sterker, GGz, Iriszorg, RIBW, Lindenhout Jeugdzorg, Leo Kannerhuis) en Justitie (onder meer Jeugdreclassering, RvK, Focus en BAS).