Home - Locaties - Neerbosch

Welkom bij locatie Neerbosch


Sinds enkele jaren heeft Kristallis op locatie Neerbosch een speciale afdeling voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum: de ASS-klassen op locatie Neerbosch telt ongeveer 155 leerlingen en biedt diplomagericht onderwijs op vmbo-t-niveau en havo-niveau. Leerlingen kunnen alle leerjaren op onze locatie doorlopen.

Onderwijsdidactiek en onderwijssituatie stemmen we zoveel mogelijk af op de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. We creƫren een veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen alle ruimte krijgen om te zijn wie ze zijn en de mogelijkheid hebben hun eigen leerlijn te volgen.

ASS-klassen werken, net als andere klassen, zoveel mogelijk met een vaste groepsleerkracht. Centraal staat het aanbrengen van structuur en ordening in de leeromgeving, de didactiek en de sociale contacten. Op die manier zorgen we dat er weinig onvoorspelbare momenten kunnen ontstaan. De pedagogische, sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van leerlingen wordt voortdurend gevolgd door middel van individuele handelingsplannen.


"Kristallis is diversiteit. Door oog te hebben voor de individuele leerling bieden we iedereen kans op succes."