Leerlingenvervoer

Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is een vervoersvergoeding mogelijk. Ouders kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het bureau leerlingenvervoer van de gemeente waar uw kind ingeschreven staat.

We maken u erop attent dat dergelijke vergoedingsregelingen bij de invoering van Passend Onderwijs (augustus 2014) zijn veranderd. Voor meer informatie adviseren wij u contact op te nemen met uw gemeente.