Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

kristallis_Hunnerberg_5847186-vp
  • Home
  • Het Hunnerbergcollege

Het Hunnerbergcollege

Alle in RJJI De Hunnerberg verblijvende gedetineerde jongeren volgen onderwijs bij Kristallis, op de locatie Hunnerbergcollege. In incidentele gevallen volgen de jongeren gedurende hun (korte) verblijf onderwijs op de school van herkomst. Het Hunnerbergcollege is verbonden aan en gehuisvest in het gebouw van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg. Het onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij het onderwijsprogramma dat de leerling volgde voorafgaand aan de plaatsing in detentie.

Het Hunnerbergcollege

kristallis_Hunnerberg_5847161-klein

Onderwijs

Er zijn verschillende praktische en theoretische vakgebieden.

kristallis_Hunnerberg_5847142-klein

Pedagogisch klimaat

Het Hunnerbergcollege kenmerkt zich door specifieke, individuele opleidingstrajecten.

kristallis_Hunnerberg_5847170-klein

Lesaanbod

Bekijk hier de schooltijden en activiteiten.

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure