Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Onderwijs

kristallis_Hunnerberg_5847161-groot

Vakgebieden

Praktijklessen bestaan uit:

 • Metaalbewerking/lassen in samenwerking met verschillende brancheorganisaties
 • Houtbewerking in samenwerking met verschillende brancheorganisaties
 • Koken (zelfredzaamheid)
 • Algemene techniek
 • Consumptieve techniek in samenwerking met het ROC Nijmegen
 • Bewegingsonderwijs
 • ICT-onderwijs

Theorielessen bestaan uit:

 • Regulier voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo)
 • VSO basisvorming
 • MBO-onderwijs
 • Nederlands voor anderstaligen
 • Toewerken naar IVIO-examens
 • Arbeidstoeleiding (in ontwikkeling)

Uitstroomprofielen

 • Uitstroom arbeid /PrO/ Entree (voorbereiding arbeid)
 • Uitstroom mbo Entree (voorbereiding mbo niveau 2)
 • Uitstroom vmbo TL
 • Uitstroom mbo 2-3-4
 • Uitstroom havo
 • Uitstroom vwo
 • Uitstroom school van herkomst (leerlingen werken aan de lesmethodes van de school van herkomst en volgen de planning van de school van herkomst).

Stage
Als onderdeel van de beroepspraktijkvorming in de mbo2- en Entreetrajecten lopen leerlingen ook intern stages in de keuken, kantine en het magazijn.

Team
Het team van Het Hunnerbergcollege bestaat ongeveer uit 25 medewerkers (docenten en medewerkers in ondersteunende functies).

Commissie van begeleiding

Jeanne Jansen Schoolleider
Nicky Kuijpers Teamleider
Jan Jans, Intern begeleider
Mariel Meijer Gedragswetenschapper
Miriam Knipping Gedragswetenschapper


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure