Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

kristallis_Hunnerberg_5847142-groot
Missie
Het onderwijs van Het Hunnerbergcollege kenmerkt zich door specifieke, individuele opleidingstrajecten voor gedetineerde jongeren. De leerlingen hebben een grote afstand tot onderwijs en leren, gekoppeld aan een vaak complexe problematiek en historie.

Visie
Onze ambitie is dat jongeren, ondanks hun gesloten machtiging en verminderde motivatie om onderwijs te volgen, samen met ons ontdekken dat er een school is waar ze gezien en gehoord worden. Een school waar ze de ruimte krijgen om hun kwaliteiten te ontdekken, tot ontwikkeling kunnen komen en weer naar school gaan of werk vinden. Wij willen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie en integratie van onze leerlingen.

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure