Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

  • Home
  • Locatie Aventurijn

Locatie Aventurijn

pand_aventurijn_1460x860

Aventurijn biedt onderwijs binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs en Arbeid. Deze uitstroomprofielen zijn verdeeld in drie arrangementen:

  • Reguliere Arbeid/Instroom Entree
  • Instroom mbo 2
  • Instroom mbo 3


Schermafbeelding20210406om145409 Schermafbeelding20210406om145426 Schermafbeelding20210406om145445

Kristallis Aventurijn: ‘Sterk in Beweging’  
Motorische vaardigheden verbeteren, omgaan met winst en verlies, zelfstandig en samen bewegingsactiviteiten beoefenen, samenwerken, bewegingsrepertoire uitbreiden en afspraak betrouwbaarheid. Dat zijn de doelstellingen voor het bewegingsonderwijs binnen Kristallis Aventurijn. 

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is er aandacht voor zowel de motorisch zwakke leerling, als de talentvolle leerling. Bewegen is namelijk voor iedereen!  
Om de verschillende niveaus van de leerlingen nog specifieker in kaart te brengen, wordt er gebruik gemaakt van de HAN motorische test.  
Vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen binnen het VSO, is er tevens aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Sporten wordt als middel gebruikt om dit te realiseren.  

Naast de lessen bewegingsonderwijs wordt er op structurele wijze aandacht besteed aan sportieve workshops, pauzesport, naschoolse sport, MRT, PMT, kickboksen, clinics, individuele begeleiding, toernooien en zwemvaardigheid.  Dit alles in een doorgaande lijn, want de sportiefste VSO school van Nederland is toch echt Kristallis Aventurijn! 

Kristallis Aventurijn is de trotse bezitter van het vignet ‘Gezonde school’ en het themacertificaat ‘sport’. Vanaf dit schooljaar mogen we onszelf ook een rookvrije school noemen.  

We vinden  het belangrijk dat bewegen en sporten breed worden  opgepakt. Daarom dragen docenten, leerlingen, ouders, de buurt, sportverenigingen, de gemeente Nijmegen en andere samenwerkingspartners allemaal bij aan de sportiefste VSO school van Nederland! Dit met als doel het toe leiden naar een sportvereniging bij de leerlingen in de buurt en het activeren van een gezonde leefstijl.  

Om een betere beweger te worden en voor een gezonde en actieve leefstijl is Kristallis Aventurijn de plek waar je moet en wilt zijn! 

Partners 
Om bovenstaande doelen te realiseren heeft Kristallis Aventurijn diverse partners aan zich gebonden. Hieronder vindt u meer informatie over deze partners.


gemeentelogo-Nijmegen

        logo-stichting-special-heroes

        logo-han-university

Kristallis Aventurijn en de Gezonde school Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan wordt er gewerkt aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. Zo zorgen we ervoor als school dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk is.
Kristallis is in het bezit van het themacertificaat:

  • Sport en Bewegen

Er wordt gewerkt aan de themacertificaten:

  • Welbevinden
  • Gezonde voeding
  • Roken, Alcohol- en drugspreventie 

Meer informatie over het programma van de gezonde school:

Gezonde-school


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure