Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Kristallis_Ouders_en_Verzorgers_headerbeeld

Kansen voor kinderen

Heeft je kind een speciale vraag voor onderwijs en ontwikkeling? Bijvoorbeeld bij leren en gedrag? Kristallis zet zich maximaal in om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Wij spannen ons in om leerlingen snel hogere resultaten te laten halen. We gaan dan uit van ieders talent. Zo bereiden we leerlingen voor op het 'gewone' onderwijs of werk.

OudersVerzorgers_Ouderbetrokkenheid_350x220

Ouderbetrokkenheid

Om de schoolprestaties van je kind te verhogen.

medicatie_350x220

Medicatie

Heeft je kind medicatie nodig? Geef dit aan ons door.

OudersVerzorgers_Aanmelden_350x220

Leerling aanmelden

Wanneer en hoe kun je jouw kind aanmelden?

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure