Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Klachtenregeling

Zijn er klachten over de dagelijkse gang van zaken op onze school? Dan handelen we deze af met de ouders, leerlingen, medewerkers en locatieleiding. Vind je dat Kristallis de klacht niet goed heeft afgehandeld? Of is de klacht van dien aard dat een beroep op de klachtenregeling nodig is? Kristallis heeft daarvoor een wettelijke klachtenregeling.

 

We willen de klachtenregeling laagdrempelig houden. Daarom heeft elke locatie van Kristallis een interne contactpersoon. De interne contactpersoon is verplicht tot geheimhouding.

 

Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Zij hoort niet bij de school, maar werkt voor GGD Nijmegen. De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor geheel Kristallis.


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure