Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Medicatie

medicatie_1460x860
Heeft een kind tijdens de schooluren medicijnen nodig? Dan vertellen ouders dit aan de school. Je kunt de mentor vragen of hij/zij de medicijnen wil toedienen. Hiervoor vul je een verklaring van toestemming in. Andere afspraken leg je vast in overleg met de mentor van het kind. Maar ouders blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het toe te dienen medicijn en niet de medewerkers van Kristallis.

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure