Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Verlof en verzuim

Bij Kristallis gebruiken we het Regionaal Verzuimprotocol. Het verzuim van leerlingen leggen we vast in een registratiesysteem. De mentor, teamleider of intern begeleider neemt bij ongeoorloofd verzuim contact op met ouders/verzorgers. Komt ongeoorloofd verzuim vaak voor? Dan zijn wij verplicht om dit verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ouders/verzorgers houden zich aan de vakantieperioden die de locatie vaststelt. Hiervan mogen ze alleen afwijken als het door het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Of bij andere gewichtige omstandigheden.

Aanvraagformulier-verlof


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure