Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Bestuur

Bij Kristallis werken circa 95 medewerkers, verspreid over drie locaties: Aventurijn, Park Neerbosch en De Hunnerberg. De teams bestaan uit docenten, orthopedagogen, psychologen, schoolmaatschappelijk werk, conciërges, administratief medewerkers en leidinggevenden.

Kristallis is gespecialiseerd in het geven van onderwijs op maat, waarbij de programmering van onderwijs en de intensiteit van begeleiding zoveel mogelijk zijn aangepast op de specifieke ondersteuningsvraag van iedere individuele leerling.

De teams en locaties worden geleid door team- en schoolleiders. De regiodirecteur van Pluryn is integraal resultaatverantwoordelijk voor Kristallis. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Pluryn. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg, en stelt de beleidskaders vast. De Raad van Toezicht van Pluryn ziet toe op de kwaliteit van bestuur.Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure