Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Hunnerbergcollege

OverOns_Hunnerberg

Alle in RJJI De Hunnerberg verblijvende gedetineerde jongeren volgen onderwijs bij Kristallis, op de locatie Hunnerbergcollege. Soms volgen de jongeren gedurende hun (korte) verblijf onderwijs op de school van herkomst. Het Hunnerbergcollege is gehuisvest in het gebouw van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg.

Ons onderwijsaanbod bestaat uit de volgende arrangementen:

  • Uitstroom arbeid /PrO/ Entree (voorbereiding arbeid)
  • Uitstroom mbo Entree (voorbereiding mbo niveau 2)
  • Uitstroom vmbo TL
  • Uitstroom mbo 2-3-4
  • Uitstroom havo
  • Uitstroom vwo
  • Uitstroom school van herkomst (leerlingen werken aan de lesmethodes van de school van herkomst en volgen de planning van de school van herkomst)

Het onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij het onderwijsprogramma dat de leerling volgde voorafgaand aan de plaatsing in detentie. Het Hunnerbergcollege onderhoudt nauwe contacten met de andere locaties van Kristallis en daar waar mogelijk met de school van herkomst.


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure