Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Klachtenregeling

Klachten over de dagelijkse gang van zaken op onze school handelen we normaal gesproken af in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en locatieleiding.

Het kan echter voorkomen dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of dat de klacht van dien aard is dat een beroep op de klachtenregeling nodig is. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op: begeleiding van leerlingen, schoolresultaten, toepassing van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Over beslissingen of over gedrag van bestuur, directie of personeel kunnen ouders, leerlingen of personeelsleden een klacht indienen bij de interne klachtencommissie. Kristallis heeft een klachtenregeling opgesteld zoals de wet voorschrijft.

De laatste versie van de klachtenregeling is hier te downloaden.Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure