Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

MR

De Medezeggenschap Raad (MR) heeft bevoegdheden die volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld zijn. Bij bepaalde zaken is eerst instemming van de MR nodig wil een plan door kunnen gaan. Bij andere zaken gaat het om een advies. De directeur/bestuurder kan een plan voorleggen, maar de MR mag ook zelf met plannen komen. De MR is ook een gesprekspartner voor alle ouders, leerlingen en leerkrachten. In goed overleg willen wij het beste voor onze school waarmaken. De MR is bereikbaar via mr@kristallis.nl

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure