Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Passend onderwijs

PNB_Uitstroom

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. Scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen (reguliere) school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Reguliere en speciale scholen uit het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs maken samen afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Kristallis maakt actief deel uit van het Samenwerkingsverband VO Nijmegen. 

Kijk voor meer informatie op www.passendonderwijs.nl

 

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure