Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Veilige school

OverOns_Veiligeschool

Kristallis hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen. Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, gebaseerd op de missie en visie van Kristallis, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. We registreren en evalueren Kristallis-breed op vergelijkbare wijze alle incidenten en ongevallen. Met deze werkwijze brengen we de veiligheid op een steeds hoger niveau en voldoen we aan de wettelijke vereisten.

Kristallis heeft een nieuw veiligheidsplan. Hierin staan de visie op veiligheid met daaraan gekoppeld procedures over ongewenste omgangsvormen zoals fysiek en verbaal geweld, discriminatie/racisme, seksuele intimidatie en pesten. De regels, afspraken en protocollen liggen op school ter inzage.Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure