Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Aanmeldprocedure

Aventurijn_Aanmeld

Je kunt jongeren van 12 t/m 19 jaar voor onze school aanmelden. Ook is het mogelijk om in een lopend schooljaar aan te melden. Dat kan alleen als de situatie van de leerling zo’n aanmelding noodzakelijk maakt.

De aanmeldprocedure

Ouders/ verzorgers kunnen een leerling aanmelden als:

  • de huidige school verwijst naar het voortgezet speciaal onderwijs
  • de ouders/verzorgers dit zelf willen

Om te kunnen aanmelden, neem je eerst contact op met de intakefunctionaris van onze school. De intakefunctionaris vraagt informatie. En kijkt of Kristallis het kind goed kan ondersteunen of dat een andere vorm van onderwijs beter past.

Als Kristallis de leerling kan plaatsen, dan start de aanmeldprocedure. Dat betekent dat ouders een aanmeldpakket krijgen toegestuurd. Een aanmelding bij Kristallis komt tot stand als:

  • onze administratie het aanmeldformulier ontvangt 
  • volledig ondertekend
  • met de gevraagde documenten
  • Kristallis beslist binnen 6 weken over toelating
  • deze periode kunnen we eenmalig verlengen met 4 weken

Verklaring

Voor plaatsing op onze school is een verklaring voor toelaatbaarheid (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen geeft deze af. We hebben de ingestuurde documenten nodig om de TLV aan te vragen. doen. Het samenwerkingsverband beslist of het de TLV afgeeft. Deze verklaring geldt minstens voor 1 schooljaar. Daarna moeten we opnieuw bewijzen dat plaatsing op Kristallis nodig is.

Ondersteuning voor ouders

De Centrale Intake van Kristallis ondersteunt en adviseert ouders. Voor actuele gegevens kun je de website bekijken. Een afspraak met de Centrale Intake is tussen 09.00 en 16.00 uur te maken via 
088 - 779 59 20. Je kunt ook mailen naar intake@kristallis.nl

Wanneer een leerling een TLV heeft en dus plaatsbaar is, bestudeert de gedragswetenschapper het leerling dossier en de informatie van de school van herkomst. Met die informatie besluit de gedragswetenschapper over plaatsing in de best passende leerroute en leerjaar. 

CvB stelt een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) op met de aanwezige gegevens. Is de TLV aanwezig en zijn afdeling/ klas geregeld? Dan nodigt de school je uit voor een rondleiding en kennismaking. 

 

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure