Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Missie

Aventurijn_Missie

Ons onderwijs wil leerlingen voorbereiden op een duurzame participatie in de samenleving. Leerlingen krijgen de ruimte en kans om optimaal hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen.

Kristallis kiest voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Leerlingen krijgen onderwijs op maat. We houden rekening met de pedagogische en didactische behoefte van iedere leerling.

In het onderwijs van Kristallis doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn. We stellen het vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden, competenties en persoonlijkheid centraal.

Wij zien de leerling vanuit een 'holistische visie'. Dat wil zeggen: we zien de ontwikkeling van de leerling als één geheel van verschillende processen. Deze processen zijn met elkaar verbonden en hebben de hele tijd invloed op elkaar.

 

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure