Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Team

Locatie Aventurijn

Het team van locatie Aventurijn bestaat uit zo'n 35 leerkrachten en 10 medewerkers in ondersteunende functies.
Commissie van
Begeleiding:

   
Ronald Wester   teamleider 
Tülay Tan   teamleider 
Ed Weltevrede  intern begeleider
Patty van de Coolwijk  intern begeleider
Nathalie Bont  gedragswetenschapper 
Janneke Berben  gedragswetenschapper 
Chris Hoens  gedragswetenschapper 
Pauline Steens  schoolarts 

 

Wij werken nauw samen met:

  • ouders/verzorgers
  • arbeidsgerelateerde instanties: CWI, UWV, MEE, re-integratiebedrijven en Breed
  • cluster 1 t/m 4 scholen
  • Bureau Jeugdzorg, MEE, Sterker, GGz, Iriszorg, RIBW, Lindenhout Jeugdzorg, Leo Kannerhuis
  • Justitie: Jeugdreclassering, RvK, Focus en BAS.
 

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure