Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Uitstroomprofielen

Aventurijn_Uitstroom

Bij Aventurijn kun je kiezen tussen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs en Arbeid.
Deze profielen zijn verdeeld in arrangementen:

  1. Reguliere Arbeid/ Instroom Entree
  2. Instroom mbo 2
  3. Instroom mbo 3

 

Fasering

Elk arrangement heeft 3 fases. Hierdoor heb je korte en duidelijke trajecten. De docent benadert iedere fase op de manier die bij die fase past: van sturend naar coachend. Maar ook van algemeen naar een benadering die past bij jouw talent. Zo krijg je steeds meer controle over je eigen leerproces. 

Je kunt je bij een faseplan in 2 richtingen verder: verticaal en horizontaal. Verticaal betekent dat je in hetzelfde arrangement naar een volgende fase doorstroomt. Horizontaal betekent dat je doorstroomt naar een ander arrangement of uitstroomprofiel.

Arbeid

Met een diploma Vervolgonderwijs kun je doorstromen naar het mbo. Je kunt ook kiezen voor het profiel Arbeid.

  • ‘Dienstverlening en Producten’: leerlingen sluiten dit af met een diploma.
  • Mbo 1 'Plant en groene leefomgeving' en 'Consumptief': leerlingen sluiten de trajecten af met diploma’s. Deze geven toegang tot een mbo-vervolgopleiding.
  • Reguliere arbeid heeft een lesprogramma waarbij je 'certificaten' voor theorie en praktijk kunt halen. Certificaten zijn delen van een diploma.

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure