Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Proclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Kristallis niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Kristallis geen enkele aansprakelijkheid. Op deze site staan links naar externe websites. Kristallis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Kristallis en op het Kristallis-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kristallis.

Op andere websites linken naar pagina’s van de Kristallis website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Kristallis niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Kristallis toestemming verleende als dat niet het geval is. 

Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail via het contactformulier

Proclaimer