Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Aanmeldprocedure

PNB_Aanmeldprocedure

Als ouder/verzorger kun je een leerling aanmelden:

  • als de huidige school verwijst naar het voortgezet speciaal onderwijs
  • op initiatief van de ouders/verzorgers

Voor een aanmelding neem je eerst contact op met Kristallis. De intakefunctionaris kijkt of Kristallis passende ondersteuning kan bieden. Of dat een andere vorm van onderwijs misschien beter past. We gebruiken hiervoor jouw informatie.

Als we denken dat de leerling op Kristallis past, dan beginnen we met de aanmeldprocedure. Dat betekent dat we een aanmeldpakket toesturen. Een aanmelding bij Kristallis komt tot stand als de administratie het aanmeldformulier ontvangt: volledig ondertekend en met alle nodige informatie. Kristallis beslist dan binnen 6 weken over de toelating van de leerling. Deze periode kan de school één keer verlengen met 4 weken.

Voor plaatsing op onze school is een Toelaatbaarheids Verklaring (TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen geeft deze af. De ingestuurde documenten maken een onderbouwde aanvraag van een TLV mogelijk.

Het samenwerkingsverband beslist of het een TLV afgeeft. Deze verklaring geldt tenminste voor één schooljaar. Daarna moet Kristallis opnieuw aantonen of plaatsing nog steeds nodig is.

Ondersteuning voor ouders

De Centrale Intake van Kristallis ondersteunt en adviseert ouders. Kijk op de website voor actuele gegevens. Een afspraak met de Centrale Intake kun je tussen 09.00 - 16.00 uur maken via tel. 088 - 779 59 20. Mailen naar intake@kristallis.nl kan ook.

Geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Jongeren van de Jongerenkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis laten we automatisch toe op onze school. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 


Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure