Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Vakgebieden

PNB_Vakgebieden

Je kunt kiezen uit veel vakken en activiteiten in de onderbouw. Hiermee kun je doorstromen naar de bovenbouw arrangementen.

Onderbouw

Kristallis organiseert momenten met aandacht voor de vakken:

 • Loopbaanontwikkeling en Burgerschap (LOB)
 • studievaardigheden
 • culturele vorming
 • sociale vaardigheden

Daarnaast heeft de school ook in de basisvakken aandacht voor jouw sociale ontwikkeling. Je werkt samen met andere leerlingen aan opdrachten. Je geeft presentaties, maakt werkstukken en je onderzoekt dingen.

Kristallis heeft een jaar- en periodeplanning. De school werkt in de onderbouw met T/H boeken voor de theorievakken. 

Je krijgt de volgende vakken in de onderbouw:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • wiskunde
 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • economie
 • rekenen
 • biologie
 • natuurkunde/scheikunde
 • studievaardigheden
 • sociale vaardigheden (tijdens mentoruur)

De praktijk vakken zijn: koken, techniek, gym, tekenen, beeldende vorming, informatica en techniek.

Bovenbouw

In de bovenbouw heb je de diplomagerichte arrangementen havo en vmbo-t. Daarnaast zijn er maatwerk arrangementen voor uitstroom naar roc, werk of ander voortgezet onderwijs zoals vmbo-k. Je kunt ook binnen Kristallis naar Aventurijn doorstromen. Je kunt een volledig staatsexamen doen of deelcertificaten halen.

Maatwerk bovenbouw is bedoeld voor leerlingen die niet kunnen doorstromen naar diplomagericht onderwijs. We denken dat zij meer hebben aan een perspectief dat ook aandacht heeft voor de onderliggende problemen. 

 

Meer informatie over Kristallis?

Neem contact met ons op

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Aanmeldprocedure